top of page

Merkevare

Design

Utforme og konkretisere det estetiske heilskapsuttrykket til eit konsept

Merkevare

For å utvikla ein vellykka Merkevare, bør ein skreddarsy eit estetisk og konseptuelt design som trør den hårfine balansen mellom oversiktleg og kompleks, noko som vil engasjera målgruppa og skilja seg ut i marknaden.

Bruksområde

Nettsidedesign
Grafisk profil
Markedsføringsstrategi
Tekstskriving

Hos Lokalkontoret er merkevare ei kjerneteneste. Me trur at ein sterk merkevare er grunnlaget for suksess og vekst, og me er dedikerte til å hjelpa kundane våre med å realisera deira potensial gjennom ei grundig og gjennomtenkt tilnærming til design og kommunikasjon. I samsvar med kundens draumar og mål, tek me fatt på arbeidet med å forma og konkretisera det estetiske uttrykket til eit heilskapleg konsept. Me nyttar vår mangfaldige kunnskap og skaparglede for å byggje eit merkevare som både fangar målgruppa sitt hjarta og styrkjer staden til kunden i marknaden.

I tillegg til å utvikla eit estetisk konsept, tilbyr me skreddarsydde nettsider som kombinerar både tekniske og grafiske funksjonar for å skapa ei optimal brukaroppleving. Me legg vekt på å designa nettsider som er både visuelt tiltalande og funksjonelle, og som speglar identiteten til merkevara og verdiar. Gjennom ein samarbeidsorientert prosess, arbeider me tett med kundane våre for å forstå deira behov og preferansar, og utvikla ei løysing som dekkjer deira spesifikke krav.

Døme på leveransar

Meland Golfklubb hadde inngått eit samarbeid med Polestar om å tilby gratis prøvekøyring til og frå klubben, men for å etablere tilbodet var det naudsynt å redesigne, modernisere og forenkle heimesida til golfklubben. Me utvikla ei skreddarsydd og moderne heimeside som inkorporerte eksisterande bruksbehov og på same tid forenkla designet betydeleg.

Fyll ut skjemaet
for ein utforpliktande
snakk. 

Me tek kontakt.

Me tek ein snakk!

bottom of page