top of page
Services.png
test3_edited.png
Services_edited_edited.png
Me er som flittige maur,
med ein plan klar og staur.
Med lokale ressursar i våre hender,
skaper me bygg som tida vender.
 
Gjennom rom, struktur og skjønnheit me bind,
ei framtid i samhald, der kreativitet vinn.
Lokalkontoret, der idéar får gro,
og samarbeid gjer verda litt betre og god.
Fagområde
Merkevare

Utforme og konkretisere det estetiske heilskapsuttrykket til eit konsept

Ordsmidje

Kreativ skriving som skapar merksemd og engasjement

Systemutvikling

Utvikle og implementere digitale system.

Myldring

Fasilitere arbeidsmøter som skaper idear, eigarskap eller tilhøyrsel.

Prosjektleiing

Styre eit prosjekt for å sikra framdrift, kvalitet og måloppnåing.

Vektløfting

Søke tilskot og avklare privatrettslegavtale, samt byggjesøknad.

Oppleving

Skape heilskaplege og inntrykkfulle opplevingar

Skisseprosjekt

Utforme fullstendig teiknsett og situasjonsplan for ein konstruksjon

Verksemdsutvikling

Optimalisere arbeidsprosessar og forretningsmodell

bottom of page