top of page
saunasamnanger.png
Os Sauna_edited.png
AxoStanghelle.png

Badstover veks som sol over land og hav, og me ynskjer å vera med på denne skummande bølgja, men med hjarta for klima og miljø. Difor ynskjer me å byggje dei mest naturvenlege og berekraftige badstovene på marknaden. Med eit heilisolert og hygroskopisk byggjeprinsipp – som held godt på varmen, er fri frå skadelege kjemikaliar og tåler tidens tand – skapar me rom for helse og trivsel og bidreg til FNs berekraftsmål 3 og 11, utan å svika måla om å stansa klimaendringane og verna livet i havet.

Enkel

Vår Enkel-pakke tilbyr deg ein solide konstruert, heil-isolert og arkitekttegna sauna-modul, skapt med kjærleik og berekraftige materialar foredla i Samnanger- og Bjørnafjorden.

Leveransen utartar seg som eit vanleg Skisseprosjekt – med formålet om å føra opp ein unik, miljøvenleg og funksjonell sauna, teikna for å motstå eit tøft norsk klima. Saunaen kan plasserast på land eller flyte på brygga
sauna2.png

Premium

Premium-pakken inkluderer alt frå Enkel-pakken, og legg til ein utvikling av ein fullverdig Merkevare og ei  skreddarsydd og fiks-ferdig nettside for saunaen din.

Utforma for å lette sal av saunatenester og med utgangspunkt i Systemutvikling, får du òg eit integrert og helautomatisk booking- og låsesystem* som sender kundane dine ein eingongskode ved bestilling. Dette gir ei sømlaus og automatisert brukaroppleving, og legg til rette for eit lettstelt saunatilbod.

*Vårast booking system har ingen transaksjonsgebyr.

Komplett

Vår Komplett-pakke er det mest omfattande alternativet, som inkluderer alt frå Premium-pakken, og samtidig full dekning for brorparten av arbeidet med å setja opp ein kommersiell sauna.

Me tek oss av all Vektløfting, frå å koordinere med kommunale aktørar for å sikre privatrettsleg leigeavtale, til å søke om tilskot og sende inn byggjesak for tiltaket. Med fokus på Myldring og Verksemdsutvikling, utformar me ein virksomhetsmodell tilpassa området og dine spesifikke behov. I tillegg omfatter Komplett-pakken blant anna Prosjektleiing av heile konsept-, byggje- og implementeringsfasen; Ordsmidje av tekst til heimside og nyheitsbrev; og utforming av ein Opplevings- og arrangementsplan. Med Komplett-pakken, får ein alt ein treng for å starte eit fullverdig kommersielt saunatilbod – skreddarsydd for dine ynskjer.
Er de ein foreining?
Då anbefaler me dykk å les her.

For djuptgåande detaljar rundt kvart av stega i leverasen - sjå tenestene våre.

Fyll ut skjemaet
for ein utforpliktande
snakk. 

Me tek kontakt.

Me tek ein snakk!

bottom of page