top of page
sauna2.png
saunasamnanger.png

Lokalkontoret voks fram frå to venners lidenskap for sauna - ein som arkitekt, den andre som prosessdesignar. Dei oppdaga at saunaen var meir enn berre ein funksjonell struktur – men reint faktisk eit meiningsfult rom for fellesskap og refleksjon. Med dette i bakhovudet, har dei skapt eit selskap som, gjennom sine saunaer på lands og te vanns, forhåpentlegvis bidreg til å styrka og forma lokalsamfunnet.

Enkel

Vår Enkel-pakke tilbyr deg ein solide konstruert, arkitekttegna sauna-modul, skapt med kjærleik og materialar foredla i Samnanger- og Bjørnafjorden.

Leveransen utartar seg som eit vanleg Skisseprosjekt – med formålet om å føra opp eit praktisk og funksjonelt reisverk, teikna for å motstå eit tøft norsk klima. Saunaen kan plasserast på land eller flyte på brygga
sauna2.png

Premium

Premium-pakken inkluderer alt frå Enkel-pakken, og legg til ein utvikling av ein fullverdig Merkevare og ei  skreddarsydd og fiks-ferdig nettside for saunaen din.

Utforma for å lette sal av saunatenester og med utgangspunkt i Systemutvikling, får du òg eit integrert og helautomatisk booking- og låsesystem* som sender kundane dine ein engangskode ved bestilling. Dette gir ei sømlaus og automatisert brukaroppleving, og legg til rette for eit lettstelt saunatilbod.

*Vårast booking system har ingen transaksjonsgebyr.

Komplett

Vår Komplett-pakke er det mest omfattande alternativet, som inkluderer alt frå Premium-pakken, og samtidig full dekning for brorparten av arbeidet med å setja opp ein kommersiell sauna.

Me tek oss av all Vektløfting, frå å koordinere med kommunale aktørar for å sikre privatrettsleg leigeavtale, til å søke om tilskot og sende inn byggjesak for tiltaket. Med fokus på Myldring og Verksemdsutvikling, utformar me ein virksomhetsmodell tilpassa området og dine spesifikke behov. I tillegg omfatter Komplett-pakken blant anna Prosjektleiing av heile konsept-, byggje- og implementeringsfasen; Ordsmidje av tekst til heimside og nyheitsbrev; og utforming av ein Opplevings- og arrangementsplan. Med Komplett-pakken, får ein alt ein treng for å starte eit fullverdig kommersielt saunatilbod – skreddarsydd for dine ynskjer.

For djuptgåande detaljar rundt kvart av stega i leverasen - sjå tenestene våre.

Er du ein foreining? Me har ein eigen modell!

Fyll ut skjemaet
for ein utforpliktande
snakk. 

Me tek kontakt.

Me tek ein snakk!

bottom of page