top of page

Skisseprosjekt

Arkitektur

Utforme fullstendig teiknsett og situasjonsplan for ein konstruksjon

Skisseprosjekt

I eit skisseprosjekt er målet å teikna ein arkitektonisk konstruksjon som oppnår harmoni mellom funksjon og design, noko som skal resultera i fullstendig teignsett som er kostnadseffektivt å realisera, innovativt og situasjonsbevisst.

Bruksområde

Enebolig
Påbygg
Anneks
Konsept

Vårt skisseprosjektteneste er eit tilbod for å utforme dei første berekningane og teikningane som danner grunnlaget for arkitektur og design i eit byggjeprosjekt. Med vår ekspertise innan arkitektur, bistår me kundane våre med å skissere deira visjon og krav.

I skissefasen skal presentere ei konkretisering og verifisering av krav og behov i prosjektet. Dette sikrar at kundane våre får eit skisseprosjekt som legg eit grunnlag for byggjesøknad, forprosjektering og byggjefase.

Døme på leveransar

Bjørkheim AS vil teikna om personal- og inngangpartiet deira, for å få plass til fleire omkledningsrom og eit større vareleveringsområde. I skisseprosjektet teikna me eit forslag til eit nytt og moderne personal- og omkledningslokal og utvida inngangspartiet til mogleggjera pallelevering rett inn i frysen.

Fyll ut skjemaet
for ein utforpliktande
snakk. 

Me tek kontakt.

Me tek ein snakk!

bottom of page