top of page

Systemutvikling

Design

Utvikle og implementere digitale system.

Systemutvikling

Ved å fokusera på Systemutvikling, vil ein kunna identifisera eller laga, og dessutan implementera dei beste systema som sikrar saumlaus og automatisert drift av ein verksemdsmodell.

Bruksområde

Låsesystem
Bookingsystem
Animasjonar
Digital infastruktur

Systemutvikling er ei nøkkelteneste som vi tilbyr på Lokalkontoret. Med eit autodidaktisk engasjement og eit stort nettverk av samarbeidspartnarar innan kodeutvikling, kan vi skape funksjonelle og effektive løysingar for ulike behov, og dette til ein pris langt under markedspris. I ei tid der digitale system og teknologi er tilgjengeleg for alle, er det ikkje lenger naudsynt med ein mastergrad i informatikk for å kunne utvikle system som både kan forenkle og forbetre brukaropplevinga for både tilsette og kundar.

Vi legg vekt på rask og kostnadseffektiv levering av systemutviklingsprosjekt, og vi er stolte av å kunne tilby løysingar som gjer det enkelt og økonomisk for bedrifter å implementere nye og innovative system. Vi har eit sterkt fokus på å forstå kva kundane våre treng og samarbeide tett med dei for å skape skreddarsydde løysingar som dekkjer deira spesifikke behov og krav. Dette gjer at vi kan levere systemutvikling med høg kvalitet og funksjonalitet, utan at det går på akkord med pris og tidsramme.

Døme på leveransar

Bjørkheim Sauna ville ha eit integrert låse- og bookingsystem, som gjorde at dei slapp å manuelt låsa opp saunaen. Me modifiserte ein rimeleg digital lås, og fekk koda eit heilautomatisk låsesystem – slik at kundane automatisk fekk tilsendt ein kode som berre fungerte i det bestilte tidsrommet.

Fyll ut skjemaet
for ein utforpliktande
snakk. 

Me tek kontakt.

Me tek ein snakk!

bottom of page