top of page

Arna Sauna

Følg prosjektet

Verksemdsutvikling

Vektløfting

Ordsmidje

Systemutvikling

Oppleving

Merkevare

Myldring

Skisseprosjekt

Prosjektet består av følgjande leveransar.

Eit prosjekt i Indre Arna med Arna-Bjørnar - med hensikt om å føra opp ein flytande sauna ved Øyrane Torg. Prosjektet er ferdig-finansiert og er no gått over i gjennomføringsfasen.

Prosessen

Avtale
inngått
Finansiering /
Vektløfing 
Projektering /
Systemutvikling
Bygging /
implementering
Opna

Andre liknande prosjekt

bottom of page