top of page

Eikelandsfjorden Sauna

Følg prosjektet

Verksemdsutvikling

Vektløfting

Ordsmidje

Systemutvikling

Prosjektleiing

Oppleving

Merkevare

Myldring

Skisseprosjekt

Prosjektet består av følgjande leveransar.

Eikelandsfjorden Sauna spring ut av eit brennande engasjement for å vitalisera distrikta gjennom meiningsfylte møteplassar. I tett samarbeid med Eikelandsfjorden Idrettslaget identifiserte me eit behov for eit lågterskeltilbod som kunne motverka einsemd og framme aktivitet.

Me sette oss føre å skapa ein inkluderande sauna for heile lokalsamfunnet, med fokus på dei marginaliserte gruppene som ofte fall utanfor. Gjennom workshops og dialog danna me ein felles visjon om korleis saunaen kunne bli ei drivkraft for sosialt samhald og betre folkehelse.

Med støtte frå lokale aktørar og dugnadsinnsats skal me realisera ein sauna tilpassa Eikelandsfjordens unike behov. Sjølvbeteningsløysinga senkar terskelen for bruk, og me lanserte eit aktivitetsprogram med foredrag, bading og sosiale arrangement.

Prosessen

Avtale
inngått
Finansiering /
Vektløfing 
Projektering /
Systemutvikling
Bygging /
implementering
Opna

Andre liknande prosjekt

bottom of page